Christian Ellegaard – Violin

Christian600x800Christian Ellegaard er født i 1983 i en familie af udøvende musikere, og som 6-årig fik han sin første violin. Han startede på Suzuki-instituttet i København hos Tove Detreköy og fortsatte sidenhen hos Milan Vitek og Flemming Christensen.

Efter at have taget studentereksamen fra Birkerød Gymnasium og afsluttet MGK i Helsingør blev han optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København under henholdsvis professor Peder Elbæk og Serguei Azizian. Han supplerede sine studier på kammermusikinstituttet Edsberg Slot i Stockholm hos professor Ulf Wallin og Mats Zetterquist, hvorfra han tog en magistereksamen inden han vendte tilbage til konservatoriet i København og aflagde diplomeksamen. Umiddelbart efter blev han optaget på solistklassen samme sted hos Serguei Azizian og professor Gerhard Schulz.

Gennem årene har Christian Ellegaard deltaget i masterclasses med blandt andre Nikolaj Znaider, Olga Parchamenko, Milan Vitek, Levon Chilingirian, Sylvia Rosenberg og Gerhard Schulz. Han har vundet førstepris ved Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence og Jacob Gade Violinkonkurrence, publikumsprisen og Aarhus Symfoniorkesters Pris ved Den Danske Strygerkonkurrence og modtog i 2008 Léonie Sonnings stipendium til unge musikere.

Christian Ellegaard har spillet talrige koncerter i hele Skandinavien, det meste af Europa og i USA som både solist og kammermusiker.


Christian Ellegaard was born into a musical family in 1983, and began playing the violin at age 6. He began at the Suzuki Institute in Copenhagen with Tove Detreköy and continued his studies with Milan Vitek and Flemming Christensen.

After finishing his A-levels and completing his pre-conservatory program, he continued to the Royal Danish Academy of Music to study with professor Peder Elbæk and Serguei Azizian. He also studied with Ulf Wallin and Mats Zetterquist at Edsberg Castle Chamber Music Institute in Stockholm, and returned to Copenhagen to complete his soloist’s class under Serguei Azizian and professor Gerhard Schulz.

Over the years, Christian Ellegaard has performed in masterclasses for artists including Nikolaj Znaider, Olga Parchamenko, Milan Vitek, Levon Chilingirian, Sylvia Rosenberg and Gerhard Schulz. He is first prizewinner at Berlingske Tidende’s Classical Music Competition and Jacob Gade Violin Competition, audience and orchestra prizes at the Danish String Competition and received the Léonie Sonning Scholarship for young musicians in 2008.

Christian Ellegaard has played many concerts across Scandinavia, most of Europe and in the USA, both as a soloist and as a chamber musician.